Názvy právních dokumentů a VELKÁ PÍSMENA

Názvy právních dokumentů a VELKÁ PÍSMENA

Názvy právních dokumentů a VELKÁ PÍSMENA

Minulý týden jsme si ujasnili, jak psát čísla v právních textech. Tento týden si uděláme pořádek ve velkých písmenech.

Určitě si všichni vzpomínáte na diktáty na základní škole. Psaní i/y nebo ě/je se dá ještě celkem snadno naučit. Velká písmena jsou vedle toho ale strašákem a určitě se shodneme na tom, že občas tápeme. Pojďme se tedy na ně podívat podrobněji.

potvrzení, osvědčení, vysvědčení, rejstříky, (obyčejné) smlouvy a spol.

U těchto typů dokumentů často chybujeme. Především v překladech z angličtiny je často viditelná tendence přejímat psaní velkých písmen podle originálu. V angličtině jsou pravidla pro psaní velkých písmen poměrně volná – s trochou nadsázky můžeme říct, že žádné pravidlo není. Když je to důležité, piš velké písmeno.

Jak tedy na to? Základní poučka zní: Pokud je součástí názvu daného dokumentu slovo upřesňující jeho druh, píšeme malé písmeno.

  • obchodní rejstřík, dohoda o provedení práce, potvrzení o bezdlužnosti aj.

zákony

I zde platí pravidlo, že v češtině všechno malým. Nejlepší bude ukázat si to přímo na obou jazycích.

  • zákon č. 262/2006 Sb., o obchodních korporacích = Act no. 262/2006 Sb., Companies and Cooperatives Act
  • Companies Act 2006 = zákon o obchodních společnostech z roku 2006

zákoník

Podíváme se na příklad zákoníku práce. Vzhledem k tomu, že nejde o oficiální název, píšeme s malým. Občanské jméno zákoníku práce je zákon č. 262/2006 Sb.

Do angličtiny bychom opět přeložili jako Labour Code, tj. s velkými písmeny. Jinak ale zákoníky moc v common law nenajdeme, takže si kvůli tomu nemusíme lámat hlavu.

vyhlášky, směrnice, nařízení aj.

Hezky česky všechno malým!

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

(Ono často skloňované nařízení GDPR)

mezinárodní smlouvy a úmluvy

S velkým písmenem v češtině píšeme pouze názvy důležitých mezinárodních smluv.

  • Smlouva o přístupu České republiky k Evropské uniiCharta Organizace spojených národů aj.

U smluv, které mají v názvu město, kde vznikly, můžeme psát velké i malé písmeno.

  • římská smlouva i Římská smlouva lisabonská i Lisabonská smlouva (Ale mnichovská dohoda tradičně s malým. Neptejte se proč.)

Ústava České republiky

Vždy s velkým písmenem. Pokud ale chceme napsat, že je něco podle naší ústavy, tak s malým.

 

Nakonec to tak hrozné není. Jak víme, v angličtině můžeme téměř všude psát s klidnou hlavou velká písmena. A v češtině můžeme říct, že ve většině případů píšeme názvy právních dokumentů s malým písmenem.

Kdybyste si někdy nebyli jistí nebo si toto vzrušující téma chtěli nastudovat podrobněji, vše najdete v Příručce.

(Článek byl původně publikován na LinkedIn.)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Share