Transkreace

Termín transkreace, anglicky transcreation, je spojením slov translation a creation.

Jedná se o disciplínu, která kombinuje překlad, tvůrčí psaní, znalost jazyka a kultury dané země a marketing.

K čemu Vám může transkreace pomoci?

Transkreace je jednou z klíčových pomůcek při dobývání nových trhů v zahraničí 
a měla by být součástí každé marketingové strategie.

Díky transkreaci je v marketingu možné vyrovnat  se s kulturními a jazykovými rozdíly. Transkreace se používá především pro reklamy a slogany či jiné marketingové texty, zkrátka všude, kde nejde „pouze“ o slova. Zvyklosti různých jazyků a kultur se liší.

Slogany v původním jazyce totiž často obsahují slovní hříčky, aliterace, vtipy, kulturní reference apod., které by prostým mezijazykovým převodem ztratily na zajímavosti. Cílem transkreace je předat sdělení v cílovém jazyce s ohledem na tato specifika.

Společnost IKEA se před několika lety postarala o pozdvižení, když se na plakátech a billboardech objevilo „Doprodej Hoven“. Jednalo se o koberec (bohužel shodou okolností hnědé barvy), pojmenovaný po dánském městě. Koberec z pochopitelných důvodů nešel moc na odbyt.
Nakonec bylo rozhodnuto o jeho přejmenování a pod názvem Fare se úspěšně prodává dodnes.

Chcete vědět víc?
Kontaktujte mě!
Share