Korektury

korekturyChcete oslnit správným pravopisem?

Jste si vědomi toho, jak je bezchybný projev důležitý?

Používáte kontrolu pravopisu ve Wordu, ale chcete víc?

Podle psaného projevu nás ostatní lidé, byť často podvědomě, soudí. Často narážíme na reklamní a propagační texty, které byly vypuštěny do světa bez důkladné kontroly. Jejich vysilatelé se pak stávají terčem posměšků.

Je třeba si uvědomit, kolik času jste strávili prací na svém produktu či službě 
a jak snadno toto vše může přijít vniveč!

Řešení je přitom velmi prosté – svěřte své texty zkušenému korektorovi.

Kontaktujte mě!

S čím Vám mohu pomoci?

  • gramatické korektury (odstranění překlepů, pravopisných a gramatických chyb)
  • stylistické korektury (úprava slohu a výrazových prostředků pro lepší srozumitelnost textu)
  • předtiskové korektury (kontrola textu a odstranění typografických chyb před tiskem a publikací)

Různé jazyky mají různá pravidla pro typografii – mnoho lidí toto neví nebo to nepovažuje za důležité,  ale některé čtenáře může i takováto „drobnost“ odrazovat.

Ve francouzštině se před dvojtečkou či vykřičníkem píše mezera. Dále se používají « takovéto » uvozovky.

Anglický apostrof ‘ není to samé jako česká čárka ´ a anglické “uvozovky” jsou také odlišné od těch „uvozovek“ českých.

 

Share